poczta główna
746 / 786

Grudziądz : poczta główna

pokaż mape / show map okazały gmach Poczty Głównej wzniesiony w 1883 r. To dawna Poczta Cesarska, łącząca cechy stylu późnego gotyku i renesansu.