Glockenspielpavillon, Schloss
17 / 33

Drezno / Dresden : Glockenspielpavillon, Schloss

Pawilon Kurantów i zamek